Dnes je Tuesday - 3. August 2021
Meniny má Jerguš
Deti Záujmy

Výtvarný krúžok

Kreslenie a maľovanie je hra, robená spontánne a s radosťou. Je to činnosť, pri ktorej dieťa radostne sníva, rozvíja si detskú predstavivosť a kreativitu.

Kreslenie a maľovanie patria medzi naše prvé vyjadrovacie prostriedky od útleho detstva. Dieťa nepotrebuje hromadu slov, aby vyjadrilo svoje pocity a vnímanie sveta, stačí, aby vedelo držať ceruzku v ruke a povie, čo rečou nikdy nevypovie. Deti kreslenie a maľovanie tak milujú.


Aby ste mohli Vaše dieťa výrazne posúvať vo vývoji: dovoľte mu kresliť, doprajte mu neobyčajný pocit sebaistoty, doprajte mu cez kresbu vyjadrovať svoje pocity. 


Formou výtvarných hier odovzdáme deťom základné poznatky o kresbe a maľbe. Výtvarným umením sprostredkujeme dieťaťu pozitívny vzťah k prírodnej a umeleckej kráse a rozvinieme tak jeho zmyslové vnímanie, pozornosť a fantáziu. Tak jednoducho, ale o to účinnejšie kreslením a maľovaním, prispejeme k rozvoju komunikačných schopností dieťaťa. Aktivity počas stretnutí sú zamerané na rozvíjanie umeleckého cítenia dieťaťa prostredníctvom plošnej výtvarnej formy:
     - kresbou ako jedným zo základných výrazových prostriedkov,
     - maľbou, kde sa dieťa učí rozvíjať technické zručnosti, chápať úlohy farieb v maľbe ako aj v širších súvislostiach.


Krúžok je vhodný: pre deti od 4. r, mladých, dospelých a  seniorov, taktiež pre účastníkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Lektor: Mgr. Lenka Horková


Kedy: Každý pondelok od 16.00 do 17.00
1x týždenne, celý školský rok 2016/2017


Cena: 2,50 na hodinu /10 eur za mesiac


Registrácia na krúžok TU.

Podobné udalosti