Dnes je Tuesday - 3. August 2021
Meniny má Jerguš
Deti Záujmy

Tanečno-dramatický krúžok

Úlohou tanečného krúžku je hravým spôsobom podchytiť detskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť, formovať uvedomenie vlastného tela, jeho správne držanie, ale predovšetkým umožniť deťom zachovať radosť z pohybu.

Túžba po pohybe z pocitu vnútornej radosti a spontánnosti je najprirodzenejšou súčasťou detského života a privádza nás priamo k podstate poslania tanca vo výchove. Súčasťou krúžku je aj nácvik tanečného folklóru.
     - pohybová príprava je v základných polohách na mieste, na zemi i v stoji,
     - pohyb v priestore, kde patria rôzne druhy chôdze, behu, cvaly...
     - pohybové hry so spevom obohacujú duševný svet detí, pomáhajú elementárnemu cíteniu hudby, rozširujú poznanie ľudových piesní...
     - rytmické cvičenia sa precvičujú rytmami slov, riekankami, podupmi, potleskami, ktorými sa docieli základné pochopenie a cítenie rytmu.


Na krúžok je potrebné pre pohodlnejší pohyb zabezpečiť deťom vhodný odev a obuv, aby sa cítili ako praví tanečníci. Dievčatá: legíny, tričká, sukničky, cvičky. Chlapci: tepláky, legíny alebo kraťasky, tričko, cvičky.


Podstatnou časťou dramatického krúžku je dramatická výchova. Dramatická výchova je zameraná na osobnostný a sociálny rozvoj dieťaťa  prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Dramatizácia ponúka nové možnosti rozvíjania osobnosti. Prostredníctvom nej sa rozvíjajú mnohé oblasti ako napr. sociálna, komunikačná, emocionálna oblasť. Účastníci tohto krúžku si vyskúšajú hranie rôznych rolí, modelových situácií, nácvik divadelného predstavenia. K dispozícií sú bábky, marionety, rôzne druhy kostýmov.


Krúžok je vhodný: pre deti od 6 r. ,mladých, dospelých a  seniorov, taktiež pre účastníkov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Lektorka: Mgr.Lenka Eliašová


Kedy: každý utorok, 13.00 - 15.00
1x týždenne, celý školský rok 2016/2017


Cena: 2,50 €/hodina; 10 €/mesiac


Registrovať sa na krúžok môžete tu.

Podobné udalosti