Dnes je Friday - 26. April 2019
Meniny má Jaroslava
Cesty k hudbe - v retrospektíve - Ján Zimmer
zdroj: web
Koncerty Náučné

Cesty k hudbe - v retrospektíve - Ján Zimmer

V retrospektíve Spomienkový večer na Jána Zimmera. Príďte si vypočuť spomínanie na skladateľa, ktorý ako mladý ambiciózny umelec odmietol načúvať „hlasu ľudu“ a komponovať hudbu oslavujúcu „stranu“ či Stalina.

udalosť sa už konala

Naše Cesty k hudbe vedú aj za skladateľmi, ktorí svoju pozemskú cestu už ukončili. Ostáva po nich ale hudba, ktorá je i dnes nadovšetko živá a pôsobivá. Životné cesty a tvorba skladateľa Jána Zimmera predstavujú vskutku jedinečnú časť dejín našej, slovenskej hudby. Jeho cyklus dvoch suít s názvom Tatry (op. 11 a op. 25) je stálou súčasťou klavírneho repertoáru slovenských interpretov či študentov klavírnej hry na konzervatóriách. Naopak, teoretická reflexia východísk jeho bohatej umeleckej tvorby naďalej chýba. Preto sme sa vo VIOLE rozhodli venovať Jánovi Zimmerovi spomienkový večer za účasti vzácnych hostí

Ján Zimmer (1926 – 1993) vstúpil do slovenskej hudby po skončení druhej svetovej vojny. Na rozdiel od väčšiny skladateľov jeho generácie študoval hudbu v zahraničí (na Hudobnej Akadémii Franza Liszta v Budapešti a na kompozičných kurzoch v rakúskom Salzburgu). Jeho ranné skladby a interpretačné dispozície oceňovala dobová kritika mimoriadne prajne. Napriek tomu následný historickopolitický vývoj Československa zasiahol Jána Zimmera v skutku nešťastne. Skladateľova tvorba bola značne stigmatizovaná rozhodnutím politických funkcionárov, ktorí strážili ideologickúčistotu“ tvorby...

Vyslúžil si za to zákaz tvorby a nútené práce v baniach. Napriek tomu neprajnosť (či dokonca zloba?...) vtedajšej doby, nezlomila Zimmerov tvorivý potenciál. Skladateľ sa i naďalej umelecky angažoval - skomponoval 3 opery, 12 symfónií, ako aj množstvo filmovej a ďalšej inštrumentálnej hudby.
Večer Ján Zimmer v retrospektíve nebude len vzácnym pohľadom a priblížením skladateľovej poetickej tvorby a života, ale aj náhľadom do doby, ktorá je pre dnešných mladých ľudí natoľko neprehľadná a neuveriteľná, až sa môže javiť ako sureálny príbeh. Večer tak nebude len spomienkou na príbeh umelca, ale aj mementom slovenskej minulosti. Na Jána Zimmera bude spomínať jeho syn a dirigent Richard Zimmer v rozhovoroch s Ondrejom Veselým. Zaznejú i verejnosti neznáme zápisky zo skladateľovho denníka a predovšetkým jeho hudba. Účinkovať bude slovenská klaviristka prvotriednych kvalít, rodáčka z Prešova, Xénia Jarová. Na novom klavírnom krídle zaznie výber z dvoch nádherných klavírnych suít Tatry op. 11 a Tatry op. 25.
Večer sa uskutoční v DIVADLE centra pre umenie VIOLA.

Hudobný večer sa koná v rámci cyklu CESTY K HUDBE.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

VSTUPNÉ: Zadaramo

Miesta si môžete rezervovať priamo v Literárnej kaviarni VIOLA alebo na info@literarnakaviaren.sk / 0905 688 665 (t. č. je aktívne v čase otváracích hodín kaviarne).
Rezervované miesto je potrebné obsadiť minimálne 30 min. pred začiatkom podujatia, v opačnom prípade nárok na rezerváciu miesta zaniká.