Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Vzdelávacie miesta

Občianske združenie Barlička

Svojou činnosťou sa snažíme likvidovať bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.

Prešov, Centrum mládeže Radosť, Matice slovenskej 13, 080 01 PrešovOZ Barlička vznikla v roku 1999 ako združenie rodičov detí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Už 15 rokov tak zvyšujeme kvalitu života ľuďom so zdravotným znevýhodnením, podporujeme ich v úsilí o samostatný život a integráciu do spoločnosti. 

V roku 2003 bol založený Domov sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby. Sídli v Centre sociálnych služieb na ul. Matici slovenskej 13 v Prešove. V ďalších rokoch bol doplnený o Chránené dielne, Fyziocentrum a Praktickú školu.

Od roku 2010 sa tiež venujeme starším. Postupne vznikli Zariadenie pre seniorov, Denný stacionár a Špecializované zariadenie. Vytvorili sme tak vzájomne prepojený systém podpory, v ktorom je možné vybrať si druh a úroveň podpory, akú starší človek potrebuje.

V posledných rokoch sa združenie snaží nadobudnuté skúsenosti zúročiť a posunúť ich aj ďalšej generácii rodičov. Preto sme otvorili Materské centrum a deťom sa venujeme taktiež v našom Centre voľného času a Centre včasnej intervencie.

Snažíme sa aplikovať metódy prístupu zameraného na človeka a do našej činnosti začleňovať rôzne inovatívne prístupy, napr. moderné terapie a nové metódy, hosťovanie a vysielanie mladých ľudí s postihnutím, medzinárodné výmeny a workcampy ako aj trénovanie pracovných zručností a návykov v rámci dobrovoľníckych pracovných tímov.

Za svoju činnosť bola OZ Barlička ocenená Cenou predsedu Prešovského samosprávne kraja za rok 2012 – Cena Krídla túžby Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2012 ako najlepšie sociálne zariadenie PSK.

Ďalej sa tu nachádza komunitná záhrada
Je voľným pokračovaním starého sadu, ktorý si pamätá úrodné polia pri rieke Torysa na mieste, kde ešte o panelákoch nebolo ani chýru ani slychu. Atmosféra starého sadu nás priviedla k myšlienke, obohatiť komunitu na sídlisku cez záhradu, pestovanie, vytváranie priateľských stretnutí. Je naším prianím, aby komunitná záhrada na Sídlisku III prinášala radosť ľuďom z blízkeho aj vzdialeného prostredia, ľuďom bez vekového obmedzenia a hlavne ľuďom, ktorí pre rôzne zdravotné znevýhodnenie túto činorodú prácu nemohli doteraz okúsiť.

Kontaktné info:

Tel.: +421 51 749 8850; Email: ozbarlicka@gmail.com, komunitnazahradas3@gmail.com