Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Kiná a divadlá

BABADLO - bábkové divadlo pre deti a dospelých

Babadlo je neštátna, mimovládna organizácia registrovaná na ministerstve vnútra. Vzniklo 1. júna 1995 ako profesionálna kultúrna organizácia, ktorej hlavnou náplňou je tvorba a šírenie divadelného diela.

Prešov, Solivarská 80, 080 01 PrešovNaše MOTTO:

"KTO NEMÁ S UMENÍM NIČ SPOLOČNÉ – NEMAL BY MAŤ S NÍM NIČ SPOLOČNÉ!"

 

Ciele divadla:

  • poukázať na zmysel existencie bábkového divadla ako jednej z formy umenia spájajúcej viacero výrazových prostriedkov,
  • šíriť bábkovú tradíciu v šarišskej oblasti,
  • dať možnosť mladému a dospelému divákovi spoznať čaro bábkového divadla,
  • dosiahnutie kvality štátnych bábkových divadiel,
  • vytváranie divadelnej tvorby hlavne pre najmenšieho diváka, aby sa vytvoril prirodzený vzťah k divadlu a tým sa zabezpečil jeho návrat do hľadiska aj v neskoršom veku a dospelosti.

 

Činnosť divadla:

  • tvorba inscenácii pre deti a mládež,
  • tvorba inscenácii pre dospelých,
  • verejná produkcia predstavení nielen na domácom javisku, ale po celom Slovensku,
  • tvorba divadelných projektov v spolupráci s talentovanou mládežou, či telesne a duševne postihnutými,
  • reprezentácia doma i v zahraničí.

 

Babadlo je jediným divadlom svojho druhu v celom Prešovskom kraji. Svojou tvorbou sa zameriava predovšetkým na detského diváka. Divadlo sa usiluje priblížiť hlavne pôvodnú slovenskú tvorbu, svetovú klasiku a autorské divadlo. Prostredníctvom hry a divadla rozvíja cit pre umenie. V divadelnej tvorbe hlavne pre deti kladie dôraz na výtvarné a hudobné spracovanie, prácu s bábkou. V rámci celkovej tvorby sa skôr pridržiavame klasických princípov bábkového divadla a snažíme sa o udržanie bábkového kumštu vodenia rôznych tipov bábok–marionety, javajky, maňušky, manekýni.

Počas 20 rokov mohlo uzrieť tvorbu divadla viac ako 800 000 tisíc detí z celého východného Slovenska. Avšak s divadelnými predstaveniami sa v posledných rokoch mohli zoznámiť aj diváci zo stredného či západného regiónu Slovenska.

BABADLO sa úspešne prezentuje na festivaloch Slovenska a v zahraničí.Spolupracuje a od svojho začiatku sa obracia na kolegov bábkarov z Čiech, od ktorých berie veľkú inšpiráciu, rozvíja spoluprácu a vnáša do slovenského bábkového divadla veľký kus českého kumštu, srdca a humoru.

Kontaktné info:

Telefón: 051/ 77 11 631 / 632; Email: babadlo@babadlo.sk