Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Vzdelávacie miesta

Knižnica P. O. Hviezdoslava - Centrálna požičovňa

Jadrom knižnično - informačných služieb je Centrálna požičovňa. Sústreďuje sa tam väčšina odborných oddelení a okrem základných služieb tam poskytujeme i špeciálne knižničné služby.

Prešov, Levočská 1, 080 01 PrešovKnižnica P. O. Hviezdoslava je verejná knižnica so svojím knižnično-informačným, ale aj jedinečným kultúrnym poslaním v súčasnej dobe charakteristickej stále viac stúpajúcim dopytom po informáciách. Snahou celého kolektívu je upevnenie postavenia knižnice a jej významu v meste, regióne a kraji a knižnica sa dostáva čoraz viac do povedomia občanov.

Knižnica dokáže zaujať, zabezpečiť hľadané informácie, poskytnúť všetky možnosti pre kvalitné využitie voľného času, pomoc pri štúdiu i rekvalifikácii.

Sme tu nielen pre dospelých a študujúcu mládež, ale aj pre deti, ktorým chceme otvoriť cestu do sveta rozprávok a fantázie, do sveta, kde dobro a láska majú svoju cenu.

 

ROZLOŽENIE SLUŽIEB V HLAVNEJ BUDOVE (Levočská 1, Bosákov dom):

Oddelenie beletrie a náučnej literatúry:

 • absenčné výpožičky krásnej a náučnej literatúry, hudobnín
 • prezenčné výpožičky dokumentov z príručnej knižnice
 • rezervácie požičaných knižničných
 • predlžovanie požičaných kníh a dokumentov
 • vyhľadávanie dokumentov v katalógu i na policiach
 • poskytovanie bibliografických a faktografických informácií - informácie o fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, poskytovaných službách, oddeleniach a pobočkách knižnice
 • poradenstvo pri orientovaní sa v on-line katalógu
 • čitateľský kútik, ktorý sme vytvorili pre návštevníkov Hlavnej budovy knižnice. Čitáreň dennej tlače a periodík, ktorá bola pôvodne súčasťou centrálnej požičovne sa nachádza v Starej mestskej škole na Hlavnej ulici 139
 • organizácia kultúrno - vzdelávacích podujatí
 • medziknižničná výpožičná služba
 • reprografické služby

 

Študovňa náučnej literatúry:

 • vo fonde môžete nájsť učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, špeciálne knižničné dokumenty
 • prezenčné výpožičky kníh a dokumentov
 • referenčné služby
 • poskytovanie bibliografických a faktografických informácií

 

Verejný internet:

 • bezplatný prístup k internetu
 • používateľom je k dispozícii 8 počítačových staníc
 • individuálne konzultácie, pomoc pri využívaní internetu
 • možnosť využívať platené databázy zahraničných časopisov
 • pomoc pri vyhľadávaní informácií
 • vyhľadávanie v on-line katalógoch slovenských knižníc (www.kis3g.sk)
 • tlač dokumentov vyhľadaných na internete

 

VÝPOŽIČNÝ ČAS (september - jún)

Pondelok: 7:30 - 18:00
Utorok: 7:30 - 12:00
Streda: 7:30 - 18:00
Štvrtok: 7:30 - 18:00
Piatok: 7:30 - 18:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Nedeľa: ZATVORENÉ

 

Kontaktné info:

Telefón: 772 35 51; E-mail: kniznicapoh.centralnapozicovna@gmail.com