Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Iné

Marana Tha

Spoločenstvo Marana Tha je katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať živé kresťanstvo a deliť sa s inými so živou vierou. Je miestom stretnutí, modlitieb, chvál, formácie a evanjelizácie.

Prešov, Komunitno-pastoračné centrum sv. Jána Pavla II., Švábska 22, 080 05 PrešovSpoločenstvo rastie pod duchovným patronátom Školských sestier sv. Františka z Assisi. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali. Boh sa skutočne zaujíma o život každého človeka a s radosťou vstupuje do otvoreného vzťahu s človekom, ak je pozvaný.

Charizmu vystihuje názov spoločenstva Marana Tha, čo znamená „Príď Pane“ alebo „Pán je blízko“. Našou túžbou je, aby čím viacerí zažili Božiu lásku, prijali slobodu, ktorú ponúka Ježiš a žili v Jeho blízkosti.

HODNOTY
:

  • Osobný a živý vzťah s Ježišom (modlitba, Písmo, liturgia)
  • Duchovný rast (formácia, pastorácia, služba, rodinný život)
  • Ohlasovanie evanjelia rôznymi aktivitami a svedectvom
  • Malé skupinky (zdieľanie viery, pomoc, rast)
  • Chvála, uctievanie, modlitba príhovoru

Poslaním nášho spoločenstva je modlitba a služba evanjelizácie v rôznych oblastiach. Boh sa dotýka ľudí v rôznom veku a v rôznych stavoch. Preto máme bohaté zastúpenie detí, mladých ľudí, rodín ale aj biblických žien a mužov (vdovy, rozvedení, osamelí).

Vízia nášho spoločenstva je pomáhať ľuďom stretnúť sa so živým Bohom aby mohli spoznávať Jeho lásku, starostlivosť a milosrdenstvo. Pretože kto len raz okúsi z Božej dobroty v srdci vyznáva spolu so sv. Augustínom: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe Bože“.

Kontaktné info:

Telefón: 051 77 13 456, 0905 762 777; Email: info@maranathapo.sk