Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Vzdelávacie miesta

Základná škola Májové námestie

Škola má výhodnú polohu, uprostred sídliska, v tichom prostredí plnom zelene. Nachádza sa mimo hlavnej komunikácie, čo výrazne vplýva na bezpečnosť žiakov.

Prešov, Májové námestie 1 080 01Škola patrí k najväčším školám v meste Prešov z pohľadu počtu žiakov, veľkosti areálu a zastavanej plochy. Na výchovno-vzdelávaciu  činnosť  má  škola k dispozícii :

* odborné učebne: biológie, fyziky, chémie, geografie, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, náboženskej výchovy, techniky, 8 počítačových učební,  jazykové laboratórium,
* 12 interaktívnych tabúľ v odborných i klasických učebniach,
* veľký školský areál, trávnaté plochy, športové ihriská, atletickú dráhu s tartanovým povrchom, multifunkčné  ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko,
* telocvičňu, 2 rozcvičovne, posilňovňu, saunu,
* výučbový bazén,
* žiacku knižnicu vybavenú novým knižným fondom, knižnicu cudzích jazykov,
* kultúrnu miestnosť s pódiom.

Kontaktné info:

riaditeľka: 051/7701713 sekretariát: 051/7703128 jedáleň: 051/7700258 bazén: 051/7753008

Fotogaléria