Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Vzdelávacie miesta

Súkromná základná umelecká škola - Dom kultúry/PO

Našou filozofiou je dať priestor deťom, ich kreativite a to za pomoci najmodernejších techník. Individuálny prístup ku každej osobnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Bude aj priestor pre dospelých, ktorí by chceli znova nájsť kreatívnu podstatu v sebe.

Prešov, Námestie Mieru 1, Prešov 080 01Naše elokované pracovisko je súčasťou Súkromnej základnej umeleckej školy Pod Vinbargom 1 v Bardejove, ktorej riaditeľom je Dušan Rohaľ. Pripravujeme žiakov na ďalšie štúdium a pomáhame im orientovať sa v modernom dobovom kontexte vo sfére umenia. Žiakov motivujeme zapájaním do rôzných súťaží, kde si úspešne odnášajú ceny. Hodnotenie prebieha na rôzných úrovniach. Okrem klasickej formy známok a vysvedčenia, nechávame priestor aj pre sebareflexiu žiaka od momentu nástupu na školu, až po konkrétne výsledky v osobnom posune a v usadení vlastného výrazového štýlu.


Výtvarný odbor: 

na našom elokovanom pracovisku zastrešuje Mgr. Tomáš Telepák, ktorý más skúsenosti s výučbou výtvarného umenia a výtvarných predmetov na strednej škole a na Prešovskej Univerzite, kde sa aktuálne venuje doktorandskému štúdiu elementárnej pedagogiky na Katedre Hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty. 

Vo vyučovaní dbáme na idividualitu a prejav každého žiaka a na základe orientácie jeho talentu sa snažíme posúvať jeho výtvarné schopnosti, techniku a výtvarnú gramotnosť. Venujeme sa aj novým médiam (fotografia, video, animácia, PC grafika) a tradičným technikám (kresba, maľba, grafika).

Štúdium v tomto odbore prebieha v troch základných etapách:
* Prvý stupeň štúdia  sa delí na I. časť (1. - 4. ročník) II.časť (5.- 8. ročník), vytvára základ pre rozvoj výtarných schopností a aktivít, ako sú kresba, maľba, grafika, fotogtafia, animovaný film, práca s videom. Tento stupeň žiaci končia absolventskou skúškou a získavajú absolventské vysvedčenie.

* Druhý stupeň štúdia trvá 4 roky. Je pokračovaním v detailnejších prehĺbeniach výtvarných techník a s individualnejším zamerním. Súvisí s prípravou na strednú a vysokú školu umeleckého zamerania.

* Vzdelávanie pre dospelých je forma štúdia, ktorá sa riadi predovšetkým požiadavkami záujemcov. Štúdium môže byť tiež vnímané ako spôsob doplnkového vzdelávania alebo doučovania.

 

Hudobný odbor: 

Ponúkame vyučovanie hry na tieto hudobné nástroje.
- gitara
- kalvír, keyboard
- flauta

Hudobný odbor na našom elokovanom pracovisku zastrešuje Ing. Lukáš Valkučák, ktorý vyučuje hru na gitaru a klavír, taktiež teoretickú náuku. 

Štúdium v tomto odbore prebieha v štyroch základných etapách:
* Prípravné štúdium
, ktoré navštevujú deti od 5 rokov, vytvára základ pre rozvoj hudobných schopností a aktivít, ako sú spevácke, intonačne, rytmické, pohybové a percepčné (počúvanie hudby). Žiaci majú v prvom polroku dve kolektívne vyučovacie hodiny v týždni. V druhom polroku sa jedna z nich zmení na skupinové vyučovanie hry na zvolenom hudobnom nástroji.

* Prvý stupeň štúdia hry na nástroj sa delí na I. časť (1. - 4. ročník) II.časť (5.- 8. ročník) Okrem toho, že sa žiaci počas štúdia naučia hrať na svojom nástroji, získajú aj všeobecné hudobné vedomosti z hudobnej teórie a dejín hudby. Vyučovanie hry na nástroji prebieha dvakrát v týždni ako individuálna vyučovacia hodina v trvaní 35 minút. Žiaci navštevujú jednu hodinu kolektívnej hudobnej náuky v týždni. Tento stupeň žiaci končia absolventskou skúškou a získavajú absolventské vysvedčenie.

* Druhý stupeň štúdia trvá 4 roky. Je pokračovaním v hre na nástroji v individuálnej forme vyučovania. Hudobná náuka sa už na tomto stupni nevyučuje.

* Vzdelávanie pre dospelých je forma štúdia, ktorá sa riadi predovšetkým požiadavkami záujemcov. Toto štúdium využívajú najčastejšie študenti pedagogickej fakulty v Prešove, ako spôsob doplnkového vzdelávania alebo doučovania.

 

Štúdium pre dopelých:

Atelier štúdia pre dospelých vyučuje Mgr. Tomáš Telepák. Prihlásiť sa môže ktokoľvek a štúdium je vhodné pre všetky vekové katogórie od 25 rokov. Vyučba je individuálna a vo vývarných technikách neobmedzená. Od klasických techník (maľba, kresba, grafika, modelovanie) až po moderné techniky (grafický dizajn, fotografia, video, multimédia, animácia). Vítaní sú aj úplný začiatočníci, ktorý sa chcú výhradne naučiť kresliť, alebo maľovať. Postupne prechádzajú základnými technikami.

 

Školné:

7.00 € - mesiac (35 €/polrok) - deti (5-18 rokov I.,II. stupeň zuš a prípravné štúdium na SŠ,VŠ s umeleckým zameraním)
15.00 € - mesiac (75 €/polrok) - Štúdium pre dospelých

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 13:00 - 20:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 13:00 - 17:00
Štvrtok: 13:00 - 17:00
Piatok: 13:00 - 15:00
Sobota: ZATVORENÉ
Nedeľa: ZATVORENÉ

Kontaktné info:

tel.: 0915 355 599, email: szuspo1@gmail.com