Dnes je Tuesday - 25. February 2020
Meniny má Frederik, Frederika
Iné

Slovenský Červený kríž, územný spolok

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Prešov, Jarková 45 Prešov 080 01MLÁDEŽ SČK


Tvorí osobitnú zložku SČK, ktorá združuje mládež vo veku do 25 rokov.

Hlavnými úlohami Mládeže SČK sú:
• získavanie mladých ľudí pre vstup za členov SČK,
• rozvoj osobnej zodpovednosti za život a zdravie,
• rozvoj sociálneho cítenia a konania,
• prehĺbenie porozumenia medzi ľuďmi a spolupráce medzi národmi.

Mládež SČK V Prešove má rozbehnuté projekty ako:
• Projekt Prvej Pomoci
• Bezpečnosť na cestách
• Medzinárodné humanitárne právo
• HIV a AIDS prevencia
• Hodina o Červenom kríži
• Evička a deti

Nové regionálne projekty: 
RESCUE WEEKEND (RW) - výučba prvej pomoci
SAVE OU LIVES (SOL) - stratégia pre bezpečnosť cestnej premávky
 

KURZY


KURZY PRVEJ POMOCI
8 hod. kurz pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
16 a 33hod. kurz s európskym certifikátom

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI:
Ponúka odbornú ošetrovateľskú starostlivosť priamo v domácom prostredí pacienta zdravotnými sestrami ADOS na základe ordinácie obvodného lekára pacienta. Pacient za službu neplatí, je hradená zo zdravotného poistenia + ADOS má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Službu ponúkame aj počas popoludňajších hodín, sobôt, nedieľ a sviatkov.

PREPRAVNÁ SLUŽBA SČK:
Zabezpečuje odvoz zdravotne ťažko postihnutých a seniorov na:
• lekárske vyšetrenia
• do zdravotnickych zariadení
• kultúrne podujatia
• športové podujatia
• návštevy úradov
• návštevy príbuzných

Odstraňujeme bariéry a sociálne vylúčenie ZŤP a seniorov. 
Službu ponúkame aj počas odpoludňajších hodín, sobôt, nediel a sviatkov. 


JEDÁLEŇ SČK


Starým a invalidným dôchodcom ponúkame stravovanie vo vlastnej jedálni, alebo dovoz stravy priamo do bytu za výhodnú cenu. 
Možnosť vybrať si z dvoch druhov hlavných jedál. 
• Polievka + dva kusy chleba na každý deň. 
To všetko len za 2,20€, v prípade dovozu + 0,40€. 


ZDRAVOTNÁ SLUŽBA SČK


Skúsení Tréneri a Inštruktori z prešovského Červeného kríža vykonávajú dohľad nad účastníkmi kultúrnych, športových, ale aj celospoločenských akciách v rámci ich pôsobnosti.

V prípade záujmu zašlite objednávku na presov@redcross.sk


VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA SČK


V Prešove máme školiace stredisko plavcov-záchranárov.
Pre viac informácií  klikTU!  

Kontaktné info:

Tel.: 051/773 35 10, 0903 558 937, E-mail: presov@redcross.sk