Dnes je Tuesday - 22. June 2021
Meniny má Paulína
Iné

Trojlístok, n. o.

Venujeme sa pomoci ľuďom závislým od alkoholu, drog a gamblingu. Poskytujeme poradenstvo pre ľudí, ktorých sa závislosť aj nepriamo dotýka.

Prešov, Konštantínova 3, 080 01 Prešov 

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient).

Zámerom neziskovej organizácie Trojlístok je prostredníctvom komplexného prístupu ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb pomáhať týmto klientom, ich rodinám alebo blízkym partnerom s využitím individuálneho sociálneho poradenstva, skupinových programov, terapií a ďalších aktivít so zameraním na sociálnu prevenciu pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí.

Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie Trojlístok, ktoré ma zadefinované aj vo svojich registrovaných sociálnych službách (špecializované sociálne poradenstvo a služba krízovej intervencie) a opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, patrí:
– predchádzanie prehlbovania sociálnej patológie v rodinách so závislým členom,
– realizácia sociálnych programov na podporu plnenia funkcií rodiny so závislým členom,
– vytváranie sociálne chráneného priestoru pre nízkoprahové aktivity tejto cieľovej skupiny,
– realizácia edukačných a terapeutických programov zameraných na sociálnu prevenciu a intervenciu v oblasti rôznych foriem závislostí.

Od 01. 07. 2017 organizácia v zmysle udelenia akreditácie realizuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a mládež v doprovode ich zákonných zástupcov.

Máte problém so závislosťou, alebo sa ten problém vyskytuje u vášho blízkeho človeka a vy neviete čo s tým? Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková

PONÚKAME:

- Klub pre ženy: DISKRÉTNY - LADY A-KLUB, každý pondelok 16.00 - 17.30.
- Klub pre drogovo závislých a gamblerov: D.A.G - KLUB, každú stredu 16.00 - 17.30.
- RaZ, stretnutia pre rodinných príslušníkov závislých osôb - prvý utorok v mesiaci.

PREVÁDZKOVÉ HODINY:

Pondelok: 09:00 - 16:00
Utorok: 09:00 - 16:00
Streda: 09:00 - 16:00
Štvrtok: 09:00 - 16:00
Piatok: 09:00 - 12:00
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené


Na prvú konzultáciu je vhodnejšie objednať sa telefonicky alebo mailom.

 

Kontaktné info:

Telefón: 051/7754479, 0948 078 997; Email: trojlistokno@gmail.com

Fotogaléria