Dnes je Monday - 6. December 2021
Meniny má Mikuláš, Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí
Iné

Kalvária

Prešovská kalvária je komplex barokových kaplniek a kostola, nachádzajúci sa na pahorku na západnom okraji Prešova. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po banskoštiavnickej kalvárii).

Prešov, Slávičia 13, Prešov 080 01Prešovská Kalvária vznikla začiatkom 18. storočia, pôsobením jezuitov v období rekatolizácie z iniciatívy Spolku umierajúceho Krista. S výstavbou prvých sakrálnych objektov sa začalo r. 1720, ale niektoré kaplnky krížovej cesty sa budovali ešte aj v 19. storočí. Ako prvá bola na jeseň r. 1721 posvätená kaplnka Krista na Olivovej hore a kríž. Stavbu realizovali z prostriedkov mesta a darcov spomedzi mešťanov a okolitej šľachty. Celý komplex Kalvárie bol ukončený až v r. 1893 a okrem kostolíka sv. Kríža ho tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín.

Krížová cesta pozostáva zo 14 zastavení a je tvorená týmito kaplnkami: 
1. Posledná večera
2. Ježiš na Olivovej hore
3. Ježiš udretý pred veľkňazom Annášom
4. Sväté chody
5. Bičovanie
6. Neznámy fundátor
7. Ježišovo stretnutie s plačúcimi ženami
8. Ukrižovanie
9. Kristus na kríži
10. Sňatie z kríža
11. Uloženie do hrobu
12. Zmŕtvychvstanie
13. Neveriaci Tomáš
14. Nanebovstúpenie

Fotogaléria