Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Galérie a múzeá

NKP Solivar Prešov

Solivar pri Prešove, národná kultúrna pamiatka patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

Prešov, NKP Solivar, Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov SolivarJe to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. stor. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne / rezervoáre soľanky/, huta, varňa, sklad soli / komory /, kováčske dielne a klopačka / turňa /.  Jama Leopold bola centrálnym stvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie.

Začali ju hĺbiť v roku 1571. Ide vlastne o jamu pôvodne nazývanú Cisárska, hlbokú 155 m. V roku 1674 bola nad ňou postavená budova gápľa. Samotný objekt i mechanizmus si vyžiadali závažné opravy (prvá v r.1807, druhá v r. 1844). Mechanizmus bol otáčaný štyrmi pármi koní. Soľanka sa čerpala v koženom mechu s obsahom asi 5 - 7 hl. Solivarský gápeľ bol jed-ným z najväčších v strednej Európe. Zásobní-ky na uskladnenie vy-ťaženej soľanky boli postavené v r. 1815. Na kamenných podstav-coch je osem drevených nádrží s obsahom 1320 hl, celkom 10560 hl. Všetky nádrže tvorili jeden celok a boli umiestnené pod jednou stre-chou, konštrukčne prispôsobené teré-nu.

Do zásobníkov bola so-ľanka privádzaná z odkaľovacej nádrže dreveným potrubím od šachty Leopold. Z najnižšie situovanej ďalšej nádrže, umiestnenej v niveau terénu četerne, sa soľanka zvádzala do predhrievacej, potom do odparovacej panvy. Sklad soli v pôvodnej podobe bol stavebne dokončený okolo roku 1825. Na prelome 18. a 19. stor. boli postavené dve varne František a Ferdinand (zbúrané v r. 1931 ).

Varňa František sa nám nezachovala v pôvodnej podobe, pri požiari v r.1819 zhorela do tla. Soľanka sa vpúšťala do odparovacej panvy. Kryštalická soľ sa vyhrabávala a prenášala do odkvapových komôr, kde sa soľ ponechala asi 24.hod. Drevenými zvodmi sa premiestnila do sušiarní a po 8 a viac hodi-nách sa potom prenášala do skladu alebo expedovala. Soľ bola prevážaná z varne do skladu po koľajniciach v malých drevených vozíkoch. V podstate išlo o architektonicky najimpozantnejší objekt celého areálu.

Vyhorel dňa 18. mája 1986.
Zhorela nenapodobniteľná svorníková drevená konštrukcia kro-vu. Pôvodný areál bývalého panvového solivaru dotvárali ďalšie objekty, akými boli napr. slané kúpele, strojovňa, vozovňa a iné. V podstate už ide iba o budovy bez príslušného technického zariadenia a základného inventára. Pre úplnosť spomenieme turňu - zvo-nicu, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Postavená je na návrší - obvale. Klopaním na dosku sa oznamoval baníkom, resp. zamestnancom erárneho podniku začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne udalosti (živelné pohromy ).

Svoje poslanie ukončila po prvej svetovej voj-ne. Areál panvového solivaru ako unikátny komplex technicko-technologic-kých a iných objektov nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu na území Slovenska konkurenta. V roku 2001 Slovenské technické múzeum sprístupnilo v objektoch varne soli expozíciu s názvom DEJINY ŤAŽBY A VÝROBY SOLI V SOLIVARE.

 

Otváracie hodiny:

Letná prevádzka: apríl - október

Pondelok -  ZATVORENÉ
Utorok - Sobota -  9:00 - 17:00
Nedeľa - ZATVORENÉ

Vstupy do múzea: 9:00, 10:30, 12:30, 14:00, 15:30

Zimná prevádzka: november - marec

Pondelok - ZATVORENÉ
Utorok - Sobota - 8:00 - 16:00
Nedeľa - ZATVORENÉ

Vstupy do múzea: 8:00, 9:00, 10:30, 12:30, 14:00

Počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja je múzeum ZATVORENÉ.

Otvorené prvú nedeľu v mesiac
i - vstup zdarma v čase 10:00 - 16:00 hod.
Vstupy do múzea prvú nedeľu v mesiaci: 10:30, 12:30, 14:00
Maximálny počet návštevníkov na jeden vstup je 50!

Iné zľavy: Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

Kontaktné info:

Tel.: t.č. 051/ 77 543 54 alebo 0918 965 698, muzeum.solivar@stm-ke.sk

Fotogaléria