Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Galérie a múzeá

Krajské múzeum

Múzeum uchováva a prezentuje archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky. Sú výsledkom zbierkotvornej práce vo vymedzenej oblasti Šarišského regiónu i v širších celoslovenských reláciách.

Prešov, Hlavná 86, 080 01 PrešovNapriek viacerým pokusom o zriadenie múzea v Prešove ešte pred prvou svetovou vojnou a v medzivojnovom období, k jeho z riadeniu došlo až v roku 1945. Vzniklo ako mestské múzeum, avšak už roku 1950 získava štatút Krajského múzea. Jeho sídlom je  Rákociho palác, ktorého história je úzko spätá s históriou mesta. Najvýznamnejšie historické udalosti v dejinách paláca sa odohrali v čase stavovských povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom v 17. storočí a začiatkom 18. storočia. Je to honosná renesančná stavba, ktorú koncom 16. storočia dal na mieste dvoch gotických jednopodlažných domov postaviť Žigmund Rákoci. Predstavuje skvost mestskej renesančnej architektúry na území Slovenska i vtedajšieho Horného Uhorska. Budova prešla v 17. a 19. storočí niekoľkými prestavbami. V rokoch 1950 až 1956 bola renovovaná a odvtedy slúži muzeálnym účelom.  Príležitosťou na prvú výstavu o histórii mesta Prešova  bolo 700. výročie prvej písomnej zmienky o Prešove (1247) roku 1947. Inštalovaná bola v budove Kumštu, v jednej z bášt mestského opevnenia. Začala vyše 65 ročnú históriu bohatej prezentačnej, vedecko-výskumnej, zbierkotvornej, výchovno-vzdelávacej a odborno-metodickej činnosti Múzea.

Na prízemí Rákociho paláca sú komorné  výstavné priestory múzea na inštalovanie krátkodobých výstav, na poschodí stále tematicky zamerané expozície.

  • Expozícia umeleckohistorická dokumentuje rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia a bývania od polovice 18. do začiatku 20. storočia.
  • Expozícia zbraní predstavuje ručné palné zbrane a pobočné chladné  zbrane rozličných historických období.
  • Stála expozícia dejín Prešova prezentuje históriu mesta od 9. storočia do roku 1918.
  • Záver expozície je venovaný osobnosti Mikuláša Moyzesa, hudobnému skladateľovi, organizátorovi  slovenského školstva, kultúry, hudobného a spoločenského života v Prešove po vzniku ČSR.
  • Príťažlivou expozíciou sú historické hodiny. Ich výber predstavujú rôzne typy hodín od začiatku 18. do začiatku 20. storočia.
  • Numizmatická expozícia, 100 rokov korunovej meny, ponúka mince a platidlá od vzniku korunovej meny roku 1892 po súčasnosť, ale tiež keltské tetradrachmy a rímske strieborné denáre. Jej súčasťou sú najstaršie  nálezy mincí z Prešova a okolia.
  • Národopisná expozícia v budove na Hlavnej ulici č. 90 predstavuje tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša (odev, textil, ľudové remeslá a zamestnania, bývanie, pastierstvo a i.). Patrí k nej aj pestrofarebná výstavka Soľnobanská čipka, zhotovovaná technikou paličkovania.

V rámci prezentačnej činnosti Múzeum v ostatných rokoch ponúka školám, kultúrnym a spoločenským organizáciám vlastné monotematicky zamerané putovné výstavy.

 

VSTUPNÉ

Dospelí: 3 €
Žiaci, študenti, dôchodcovia: 1,50 €
Posledný vstup je možný 30 minút pred koncom otváracej doby!

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok: 09:00 - 18:00
Utorok: 09:00 - 18:00
Streda: 09:00 - 18:00
Štvrtok: 09:00 - 18:00
Piatok: 09:00 - 18:00
Sobota:

ZATVORENÉ
júl-august: 14:00 - 18:00

Nedeľa: 14:00 - 18:00

 

Kontaktné info:

Telefón: 051-77 347 08, 051-75 982 20; Fax: 051/77 212 25; Email: krajskemuzeumpo@stonline.sk

Fotogaléria