Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Galérie a múzeá

Múzeum rusínskej kultúry

Múzeum rusínskej kultúry je najmladšie múzeum na Slovensku, vzniklo 1. januára 2007, s celoštátnou pôsobnosťou. Toto dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické pracovisko je zamerané na dejiny a kultúru rusínskeho etnika na Slovensku.

Prešov, Masarykova 20, 080 01 PrešovPoslaním špecializovaného múzea je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladajú vývin materiálnej a duchovnej kultúry Rusínov v Slovenskej republike a vo svete.

Slovenské Národné Múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, profesionálne spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a aktivitách rusínskeho obyvateľstva. Zameriava sa na múzejnú dokumentáciu vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na území Slovenska, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti), čo znamená, že sa formuje ako jedno z medzinárodných konzultačných centier v priestore kompaktne osídlenom Rusínmi.

Múzeum má vypracovanú koncepciu edičnej činnosti zameranej na zdokumentovanie výpovedí a spomienok ešte žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku. Každoročne bude pripravovať a vydávať zborník prác autorov venujúcich sa rusínskej národnostnej problematike a multikultúrnym vzťahom, ako aj socio-kultúrnej realite typickej aj pre územie Slovenska, ktoré je spolu s ostatnými krajinami súčasťou globalizujúcej sa ľudskej spoločnosti, či už na európskej, alebo svetovej úrovni.

Snahou zamestnancov múzea je postupne pripraviť viacjazyčný katalóg získaných exponátov, venovať náležitú pozornosť propagačným materiálom, snažiť sa získavať finančné prostriedky na činnosť múzea z rôznych zdrojov (aj medzinárodných) a pripravovať ďalšie aktivity v prospech múzea.

 

Ako sa k nám dostanete?

Nové sídlo múzea sa nachádza v objekte bývalých kasární A. Zápotockého v Prešove (Brigádne obväzisko) na Masarykovej ulici č. 20. Múzeum sa nachádza na hlavnom cestnom ťahu smerom z autobusovej a železničnej stanice do centra mesta, pri križovatke Čierny most. Najbližšie zastávky autobusov a trolejbusov: Železničná stanica, Čierny most.  Parkovanie je možné priamo pri budove múzea (vhodné len pre osobné autá).

 

VSTUPNÉ

VSTUPNÉ NA VÝSTAVY A EXPOZÍCIE:

 • Základné vstupné: 3,00 €/osoba
  stála výstava (dospelí)
 • Zľavnené vstupné: 1,50 €/osoba
  (žiaci a študenti - s platným preukazom ISIC, Euro 26, preukaz študenta SŠ alebo VŠ; dôchodcovia od 65 rokov; držitelia preukazu ITIC, EURO 26)
 • Školské skupiny (ZŠ a SŠ): 1 € alebo 1 kult. poukaz/osoba
 • Školské skupiny (VŠ): 1 €/osoba
 • Rodinné vstupné 1+2: 4,00 €
  (1 dospelý a max. 2 deti do 15 rokov)
 • Rodinné vstupné 2+3: 7,50 €
  (2 dospelí a max. 3 deti do 15 rokov)
 • Čestná, voľná vstupenka: 0 €
  (deti do 6 rokov, pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 žiakov MŠ, ZŠ a SŠ), držitelia preukazov ICOM a UNESCO; zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, členovia Klubu priateľov SNM, poslanci NR SR; pracovníci Kancelárie NR SR, držitelia preukazov ZŤP so sprievodom (1 osoba)

LEKTOROVANIE

 • v slovenskom jazyku: 2 €/hodina
 • v cudzom jazyku: 3 €/hodina
 • vzdelávacie programy pre školské skupiny: 3 €/hodina

Vstupné na stálu výstavu mimo otváracích hodín: 4 €/osoba

Lektorovanie mimo otváracích hodín:

 • v slovenskom jazyku (min. 10 návštevníkov): 3 €/hodina
 • v cudzom jazyku - skupiny (min. 10 návštevníkov): 7,50 €/hodina
 • v cudzom jazyku - jednotlivec: 5 €/hodina

Fotografovanie vystavených exponátov: 2 €/prístroj
(služba môže byť na základe požiadavky majiteľov exponátov z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo z dôvodu autorských práv obmedzená)

Lektorovanie a vstup do múzea mimo otváracích hodín je potrebné dohodnúť min. 3 pracovné dni dopredu.

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – piatok od 9.30 do 15.00 h.
Každá prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 15.00 h.
Skupinové návštevy aj mimo otváracích hodín je potrebné ohlásiť vopred.

Kontaktné info:

Telefón: + 421 51 2453 315, + 421 907 814 739; Fax: + 421 51 2453 855; Email: mrk@snm.sk