Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián
Koncertné miesta

Prešovský amfík

Prešovský "Amfík" je kultúrny park, miesto pre umelecké akcie i priestor pre hendikepovaných občanov.

Prešov, K Amfiteátru 1, 080 01 PrešovZákladný kameň amfiteátra bol položený v roku 1951, pričom neboli použité žiadne bagre alebo buldozéry, ale fúriky, lopaty a čakany. Výstavba prebiehala zväčša brigádnickým spôsobom od jari do jesene. Mladí ľudia tu pracovali v čase školských prázdnin i počas vyučovania, počas pracovných zmien i mimo nich. Prvá oficiálna sezóna sa na Amfiteátri začína v roku 1955 letným filmovým festivalom „Filmový Festival Pracujúcich“, ktorý roky patrí medzi najväčšie udalosti v celom prešovskom kraji. O rok neskôr sa končí základná etapa výstavby vrátanie oplotenia Amfiteátra. Do konca šesťdesiatych rokov prebieha postupné dobudovávanie priestorov pre divákov, modernizuje sa zázemie pre účinkujúcich, pribúdajú šatne, sociálne zariadenia a bufety. Do roku 2002 sa tu premietajú filmy, opakovane sa organizuje Hudobné Leto, vystúpenia folklórnych súborov aj populárnych interpretov. Amfiteáter v tých časoch bol centrom kultúrneho života v Prešove, miestom stretávania mladých ľudí.


Projekt KULTÚRNY PARK


Región východného Slovenska ponúka jedinečné kultúrne, prírodné a historické dedičstvá. Spojením prírodného potenciálu, kultúrneho dedičstva a umenia v priestoroch prírodného amfiteátra vzniká jedinečný projekt kultúrneho parku ako základ pre vytváranie a udržiavanie budúcich partnerstiev.

Prešov, ktorý je známy ako centrum Rusínov a Ukrajincov, je ideálnym miestom na spájanie národnostných menšín a národov. Aj napriek množstvu subjektov, ktorých činnosťou je kultúrna a cezhraničná spolupráca, v meste absentuje štruktúra spájajúca tieto inštitúcie do jedného fungujúceho celku s pevnou a jasnou štruktúrou, programom a cieľmi. Množstvo roztrúsených malých akcií na rôznych miestach s rôznymi cieľmi v konečnom dôsledku strácajú želaný efekt.

Mestský kultúrno - spoločenský park v priestoroch amfiteátra má ambíciu byť nositeľom tejto myšlienky spájania umelcov, obyvateľov mesta, národnostných menšín ako aj znevýhodnených skupín obyvateľstva a vytvárania pevných partnerstiev.

Hlavným cieľom tohoto projektu je spájanie a cezhraničná spolupráca umelcov, kultúrnych profesionálov a občanov, integrácia znevýhodnených skupín do tvorivej činnosti, edukácia a muzikoterapia, búranie existujúcich bariér medzi umelcami, národmi a skupinami obyvateľov pomocou umelecko-edukačnej činnosti. Projekt je rámcom pre vytváranie aktívnych partnerstiev zameraných na integráciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva národov a národnostných menšín. Aktivity sú založené na vzájomnej spolupráci partnerov, prepojení a organizovaní spoločných podujatí na obidvoch stranách hranice s ťažiskom na rozvoj cezhraničnej spolupráce a integráciu. Ambíciou projektu prostredníctvom vyvinutých iniciatív je neustály rozvoj a rast kultúrneho využitia novovybudovaného mestského parku ako tradičného miesta realizácie spomínaných aktivít a vytvorenie pevného sieťového prepojenie s dlhoročným trvaním.


Ciele projektu


1. Vybudovanie
mestského kultúrneho parku s voľne prístupnou knižnicou v prírode a FREE WIFI zónou.
2. Rozvoj a posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry - nadviazanie a posilnenie nových partnerstiev.
3. Integrácia znevýhodnených skupín pomocou umenia.

Kontaktné info:

Telefón: 0948 178 882; Email: info@amfiteaterpresov.sk